اندرس هیلزبرگ یکی از برجسته ترین مهندسان نرم افزار دانمارکی است که چندین زبان برنامه نویسی محبوب و تجاری موفق را طراحی کرده است. او سازنده زبان برنامه نویسی محبوب #C است، نویسنده اصلی توربو پاسکال و معمار اصلی دلفی بود و در حال حاضر در مایکروسافت به عنوان معمار اصلی #C و توسعه دهنده اصلی TypeScript کار می کند..