بیارنه استراستروپ دانشمند کامپیوتر دانمارکی است که برای ایجاد و توسعه زبان برنامه نویسی ++C تلاش زیادی کرد. او یک استاد پژوهشی برجسته در دانشکده فنی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تگزاس A & M است. همچنین در دانشگاه کلمبیا استاد بازدید و مدرس است و در مورگان استنلی نیز کار می کند. بیارنه نیز در سال 1993 موفق به دریافت جایزه Murray Hpper شد و در سال 2005 جایزه William Protector Prize را به عنوان پیشگام در علوم کامپیوتر دریافت کرد. همچنین موفق به دریافت جایزه برتر Dr.Dobb در برنامه نویسی در سال 2008 شد