image-slider
image-slider
image-slider

جیمز آرتور گزلینگ دانشمند کامپیوتر کانادایی است که به عنوان پدر زبان برنامه نویسی جاوا شناخته شده است. جیمز همچنین نقش عمده ای را در چندین سیستم نرم افزاری دیگر مانند NeWS و Gosling Emacs داشت. او با توجه به دستاوردهای فوق العاده اش، توانست به عنوان عضو خارجی اعضای آکادمی ملی مهندسی ایالات متحده انتخاب شود.