با استفاده از سه دکمه میتوان سیستم را خاموش روشن و یا به صفحه قفل هدایت کند

  • دات نت: NET Framework 2.5.
  • بستر   : WinForm

 

دانلود