ظاهر شدن متن با جلوه ی وارد شدن حروف به حروف و چسپیدن کنار هم تا جمله تکمیل شود

دات نت: NET Framework 3.5.
بستر : WinForm

 

[su_button url=”http://www.rtl-them.ir//program/scroltext.rar” background=”#ef902d” size=”5″]دانلود[/su_button]