لینوکس ایده ی توروالدز، مهندس نرم افزار فنلاندی آمریکا بود که توسعه هسته لینوکس را به عهده گرفت. او بعدها معمار اصلی هسته لینوکس شد و در حال حاضر به عنوان هماهنگ کننده پروژه مشغول به کار است. او همچنین سیستم کنترل تجدید نظر Git و همچنین نرم افزار Suburface را ایجاد کرد. لینوس توروالدز به همراه شینیا یاماناکا موفق به دریافت جایزه فن آوری در 2012 شد و با به رسمیت شناختن سیستم عامل منبع باز جدید برای رایانه ها موفقیت زیادی را در لینوکس بدست آورد.