یادگیری جاوا اسکریپت! نه jQuery

این مورد یکی از عمده ترین اشتباهات در زمینه‌ی گزینه قبلی است. افراد بسیاری هستند که فرقی بین جاوا اسکریپت و jQuery نمیدانند. در صورتی که jQuery در اصل یک سری توابع است که به زبان جاوا اسکریپت نوشته شده و باعث کاهش تعداد خطوط و دستورات در برنامه میشود. و سادگی jQuery مهم ترین دلیلی است که مردم از همان ابتدا به آن روی می آورند. اشتباهی عمده که باعث میشود بسیاری از افراد شروع به یاد گیری jQuery کنند بدون اینکه دانشی در زمینه ی جاوا اسکریپت داشته باشند. به همین دلیل است که بسیاری از کدنویسان هیچ ایده و اطلاعاتی در زمینه ی چگونگی ایجاد jQuery  و نحوه ی ایجاد کد های آن و میزان وابستگی آن به جاوا اسکریپت ندارند. یادگیری jQuery به هیچ عنوان بد نیست ولی چه بهتر است اطلاعات کامل در زمینه مهارتمان داشته باشیم. دانستن ریشه ی کد ها کمک بسیار زیادی در یادگیری و به خاطر سپردن آن کد ها به ما می‌کند